Cykla säkert

Det finns många goda anledningar att välja att cykla för att ta sig dit man behöver komma.

Cykeln är bra för både miljön och hälsan samtidigt som det är ett billigt alternativ till att smidigt kunna ta sig fram. För att känna sig säker som cyklist ute på vägarna är det såklart viktigt att vara försiktig och att cykla säkert. Det är nämligen som så att alla behöver ta sitt ansvar ute i trafiken, inte bara den som kör bil utan också alla andra så som den som väljer att cykla istället för att ta bilen och på så sätt vara snällare mot miljön. Ansvaret man har som cyklist är att se upp för de som går samtidigt som de som går måste ta hänsyn till cyklister och bilister, tar alla hänsyn till varandra så kommer chansen till olyckor att minska. När det kommer att cykla säkert så är det också enormt viktigt att ha en säker cykel men vad menas det egentligen med att ha en säker cykel? Jo, med en säker cykel så menar man att det finns vissa lagar som man måste följa när man väljer att cykla bland trafik, ett exempel är cykeln alltid måste vara rätt utrustad. En rätt utrustad cykel har bromsar som fungerar, det bör även finnas en ringklocka på cykeln. De vanligaste olyckorna som inträffar cyklisterna är tillsammans med bilar, oftast är anledningen kort och gott att man inte har synts tillräckligt vilket har resulterat till en olycka. För att olyckor inte ska inträffa är det därför otroligt viktigt att synas i trafiken vilken man enkelt kan göra genom att ha reflexer och cykelbelysning. Cyklar man när det är mörkt ute är det extra viktigt att man syns och det är idag lag på att man ska ha lyse (rött där bak, gult eller vitt fram) och reflex (rött bak, vitt fram samt vit eller gult på sidorna).

Var alltid försiktigSedan är det såklart också väldigt viktigt med hjälm. I Sverige är det lag att alla cyklister under 15 år ska bära hjälm. Trotts att det inte finns någon lag på att man måste bära hjälm som vuxen så bör man såklart alltid göra det för att kunna känna sig så säker som möjligt när man är ute och cyklar. För att förhindra olyckor i framtiden så är det viktigt att följa regler. Cykeln anses som ett fordon och därför finns det speciella trafikregler som man bör följa som cyklist. Här är några regler som är viktiga att följa

* Det är inte tillåtet att cykla på trottoarer eftersom de är till för de gående. Finns det en cykelbana så är det där man ska cykla men om det inte gör det så är det på vägen man ska cykla, givetvis på höger sida. Undantaget är barn under åtta år.

*  Man får inte skjutsa någon annan på pakethållaren.

* Vid en korsning var extra försiktig. Sök ögonkontakt med de gående så att de förstår vilken väg cykeln kommer att cykla här näst.

Var alltid försiktig