Cykeln och dess historia del 6

Detta blir den sjätte delen kring cykelns historia, från skapelsen av den allra första cykeln till dagens moderna cykel. Efter att ha sett ett enormt intresse hos konsumenterna dalade sakta men säkert kundens intresse vilket i sin tur resulterade i att företagen skiftade fokus för att istället fokusera sig mer på den yngre generationen, med barnen i störst fokus. Intresset för cykeln skulle fortsätta att dala fram tills 1960-talet, då ett nyfött intresse skulle se ett enormt uppsving i cykelindustrin.

Det var främst från en hälsoaspekt som intresset för cykeln fick ett uppsving under 60-talet, det tillsammans med hur praktisk cykeln var att använda på fritiden. Cyklar som blev väldigt populära under denna period var de tre-växlade cyklarna, för sin enkel- och uthållighet. Fokuset skiftade sedan sakta och vid slutet av årtiondet, var det den 10-växlade tävlingscykeln som dominerade den amerikanska marknaden. Det var den 10-växlade cykeln som hade fem kugghjul kring det bakre navet och två kugghjul vid pedalerna.

Miljömedvetenhet ökar cykelns användning

Det var under 70-talet och oljekrisen som främst den amerikanska marknaden började inse vikten och fördelen av att äga och använda en cykel. Man började få ett mer medvetet miljötänkande, fokuserade mer på utsläpp och hur skadliga motorfordon var gentemot miljön. Detta resulterade i en kraftig ökning i cykelförsäljningen, främst hos den yngre generationen, studenter på högskolor och universitet. Detta tillsammans med bristen på drivmedel och den kraftiga prisökningen som kom som en följd av oljekrisen som var 1973 mer eller mindre tvingade folk till att söka alternativa transportmedel, varav cykeln var det billigaste alternativet. Detta resulterade också i att många fortsatte att använda cykeln även efter att krisen upphört och att oljepriserna återgått till mer normala nivåer. Cyklisterna hade under denna period insett fördelen och vikten av att använda cykeln istället för en bil, och fortsatte således med att använda den över att börja ta bilen igen.

Utvecklingen går framåt

I samband med att USA firade 200 år, valde en cyklistorganisation att anordna ett kust-till-kust event för att inte bara fira landet utan även cykelns utveckling. Året var 1976 och detta event har sedan dess varit en fast händelse för cyklister i USA, anordnat av Adventure Cycling Association.

Det var också under denna period som prototypen till dagens moderna mountainbike introducerades. Visst, Schwinn presenterade deras mountainbike prototyp redan under 1930-talet men produkten fick aldrig fäste eller fångade konsumenternas intresse så Excelsior blev aldrig den stora hit som företaget hade hoppats på. Istället tog produkten fart under 1977 när Joe Breeze, Otis Guy, Gary Fisher och Craig Mitchell tillsammans presenterade den första prototypen som låg till grund för dagens moderna cykel.

Ökat fokus på hälsa

Nu var det inte enbart oljekrisen 1973 eller ökningen av priset igen under 1978 som drev folk till använda cykeln. Ett ökat intresse för personlig hälsa. Inte nog med att man använda vanliga cyklar för att stärka sin kondition, nu började även tränare anordna träningsklasser med träningscykeln som redskap, något som används i stor utsträckning än idag.

Relaterade inlägg