Cykeln och dess historia del 5

Då var vi framme vid den femte delen I serien om cykeln och dess historia. Vi är nu också framme vid slutet på 1800-talet och början på 1900-talet och viktiga händelser som skedde runt denna period. En av de större var grundandet av cykeltillverkaren Arnond, Schwinn & Company, ett företag som grundades av Ignatz Schwinn tillsammans med Adolph Arnold och vars cyklar idag är högt eftertraktade och värda en ordentlig slant. Det var också under denna period som man började använda cykeln för första gången inom militära konflikter, där den debuterade i andra Boerkriget i Sydafrika som pågick från 1899 till 1902.

Strax efter kriget hade upphört kom presenterade uppfinnaren Sturmey Archer de första växlarna till en cykel i form av flera kugghjul monterade inuti navet på bakhjulet. Detta var också den form av växlar som stod sig fram till mitten på 1950-talet när en ny form av växelsystem introducerades, med kugghjul monterade på utsidan, av olika storlekar, den form av växelsystem som finns på cyklar idag.

Barncykeln introduceras

Under 1920-talet låg nu människans fokus mest på utvecklingen och framtagandet av infrastruktur för private bilar och kommunikationsmedel, vilket resulterade i att intresset för cykeln avtog. Istället började tillverkarna nu fokusera på en ny kundkrets, barnen där cykeln nu ansågs mer som en barnleksak än som ett transportmedel. Den första barncykeln introducerades efter första världskriget, där tillverkare som Mead, Sears Roebuck samt Montgomery Ward la ner en mängd energi och arbete på att återuppliva intresset för cykeln för den yngre generationen. Man genomförde detta genom att tillverka cyklar som hade komponenter som kunde förknippas med bil- och motorcykelindustrin, vilket gjorde att cykeln kunde se ut som en motorcykel, dock utan motor. Detta la grunden till några av de mest glamorösa, utsökta och enastående cykeldesigner som presenterats genom åren, cyklar som idag är högt eftertraktade och som kostar en ordentlig slant om man vill äga en sådan idag. Denna stil och design höll sig fram till mitten på 50-talet, då cyklarna byggdes att efterlikna eller inspirerade av rymdraketer och jetflygplan. Vid 60-talet valde man nu att gå mot en simplare design, utan en massa onödigt material och vikt.

Mountainbike prototyp

Eftersom fokuset låg gentemot den yngre generationen, så experimenterades det kraftigt, för att hitta olika koncept och produkter som tilltalade till denna konsumentgrupp. Man tillämpade olika designer, med och utan en massa tillbehör, men också olika typer av cyklar. Schwinn presenterade under 1930-talet en cykel som de kallade för Excelsior, vilket kan ses som föregångaren till dagens mountainbike cyklar, med större kraftigare däck, en fjädrad framgaffel och bekvämare sadel, vilket skulle göra det möjligt för ungdomarna att cykla även där det inte fanns någon stig eller väg att ta sig fram på. Företaget såg alltså ett behov och önskemål långt innan produkten slog igenom. Marknaden var just då inte redo för en mountainbike och det skulle dröja en tid innan denna produkt slog igenom och växte i intresse, till den nivå vi befinner oss på idag.

Relaterade inlägg